ارور ماشین لباسشویی

ارور ماشین لباسشویی

دوست عزیز به این مطلب رای دهید.

در این جا قصد داریم تا ارورها و کدهای خطای ماشین لباسشویی را با هم مرور کنیم. با استفاده از این ارور ماشین لباسشویی

 • شما به عنوان کاربر ماشین لباسشویی می توانید خطاهای دستگاه خود را بدانید.
 • در صورت لزوم و امکان این خطاها را در منزل رفع عیب کنید.
 • همچنین در صورت نیاز اطلاعات درستی به تعمیرکار لباسشویی بدهید.

در ادامه به بررسی ارور لباسشویی ال جی در مدل های مختلف آن پرداخته و همچنین روش های رفع عیب این دستگاه را نیز مرور می نماییم.

در صورتیکه مشکل شما رفع نشده است جهت تعمیرماشین لباسشویی خود با ما تماس بگیرید.

 • کدخطا EF –  نشتی آب و یا سنسور کف مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد دستگاه می باشد –
 • کدخطا EH –  ولتاژ و یا فرکانس دستگاه نرمال نمی باشد – نکاتی که باید چک شوند – سیم کشی دستگاه بررسی شود – معیوب بودن مدار برد الکترونیک –
 • کدخطا E10 – علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد –
 • کدخطا E11 –  آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد –
 • کدخطا E13 –  نشتی آب – خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور کف چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد –
 • کدخطا E20 –  مشکل از تخلیه آب – تخلیه آب به سختی صورت میگیرد – سوختگی پمپ تخلیه – ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد –
 • کدخطا E21 – اشکال از تخلیه – تخلیه آب به سختی صورت میگیرد – سوختگی پمپ تخلیه – ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد –
 • کدخطا E22 – علت خطا مربوط است به خشک کردن و یا خشک شدن مسدود شدن کندانسور – سوئیچ فشار بسته است
 • کدخطا E23 –  مشکل این خطا از سیم کشی و یا ICE TRIAC – خرابی از پمپ تخلیه – خرابی از مدار برد اصلی دستگاه است –
 • کدخطا E24 –  اشکال از سیم کشی و یا ICE TRIAC – خرابی از پمپ تخلیه – خرابی از مدار برد اصلی دستگاه است –
 • کدخطا E31 –  این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود – خرابی از فرمان مدار برد است – ممکن است خرابی از برد باشد –
 • کدخطا E32 –  مشکل این خطا از خرابی هیدرواستات است مقدار اهم بررسی شود – خرابی از فرمان مدار برد است –
 • کدخطا E33 – سیم کشی چک شود – میکروسوئیچ المنت چک شود – بررسی آکوا استاپ است – ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کدخطا E34 – سیم کشی چک شود – میکروسوئیچ المنت چک شود – بررسی شیر برقی – ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کدخطا E35 –  اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب – خرابی از هیدروستات و یا آب شمار – خرابی از مدار برد دستگاه –
 • کدخطا E36 – مشکل خطا از مدار برد می باشد
 • کدخطاE37 – مشکل خطا از مدار برد می باشد
 • کدخطا E38 –  این خطا از خرابی هیدروستات است – سطح آب – تسمه – خرابی برد اصلی –
 • کدخطا E39 – علت خطا از سنسور ضد سریز شدن آب می باشد – سنسور چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کدخطا E3A –  ولتاژ ورودی رله سنسور دما همیشه صفر است ایراد از برد الکترونیک می باشد –
 • کدخطا E40 –  درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است – خرابی از مدار برد دستگاه می باشد –
 • کدخطا E41 – اشکال خطا از میکروسوئیچ درب – درب باز می باشد – سیم کشی چک شود – تعویض میکروسوئیچ و در آخر خرابی مدار برد دستگاه ریست شود
 • کدخطا E42 – مشکل از بسته نشدن درب – خرابی قفل درب – بررسی سیم کشی و در آخر خرابی از برد ریست شود
 • کدخطا E43 – علت ارور تامین برق به سیستم تاخیر قفل درب – خرابی میکروسوئیچ درب – خرابی از مدار برد ترایاک تامین برق به میکروسوئیچ درب ریست شود
 • کدخطا EHO –  مشکل این خطا از میکروسوئیچ درب می باشد – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد – سوختگی میکرو سوئیچ درب – سیم کشی دستگاه بررسی شود
 • کدخطا E10 –  اشکال از عدم آبگیری می باشد – ورودی آب چک شود ، خرابی از شیر آکوا استاپ است ، خرابی از مدار برد اصلی دستگاه می باشد –
 • کدخطا E20 –  علت این خطا از عدم تخلیه آب – خرابی پمپ تخلیه – سیم های ارتباطی چک شود – معیوب بودن برد و یا مسیر شلنگ تخلیه –
 • کدخطا E30 –  این ارور مربوط است به عدم آبگیری – سوختگی اکوا استاپ ، آبشمار چک شود – بررسی سیم های ارتباطی – سنسور کف –
 • کدخطا E50 –  اشکال این خطا از موتور می باشد ، اشکال از اینورتر برد – سیم کشی دستگاه بررسی شود –
 • کدخطا E60 –  مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود – ودر آخر خرابی از مدار برد – سیم کشی دستگاه بررسی شود
 • کدخطا E70 –  سنسور حرارتی دستگاه یا هوشمند
 • کدخطا E90 –  مادر برد الکتریک

ارور ماشین لباسشویی آاگ مدل 4950A

 • کدخطا EHO –  مدل 4950A  برد و میکروسوئیچ درب چک شود
 • کدخطا F1 –  جریان آب قطع می باشد ، همزمان چشمک زدن  Spin 900
 • کدخطا F2 –  مشکل در تخلیه آب ، پمپ تخلیه معیوب می باشد ، فیلتر بررسی شود Spin 1000
 • کدخطا F3 –  سطح آب دستگاه بیش از حد بالا است ، مشکل از هیدروستات تنظیم هیدروستات چشمک زدن دوتایی spin 1000 , 900
 • کدخطا F7 –  مشکل از دمای المنت ، المنت قطع می باشد و یا ایراد از برد الکترونیک چشمک زدن هم زمان 3 تایی spin 1200 ،1000، 900
 • کدخطا F8 –  سنسور ترمیستوردر مدلهای جدید وترموستات در مدلهای قدیم خراب می باشد
 • کدخطا F9 –  اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن ، اتصال کوتاه ، رله برد
 • کدخطا F10 –  دستگاه ابگیری نمی کند – ئشیر برقی خراب است – برد الکترونیک معیوب است
 • کدخطا F20 –  اشکال در سیستم تخلیه دستگاه – پمپ تخلیه دستگاه بررسی شود
 • کدخطا F40 –  دستگاه کاری انجام نمی دهد – درب دستگاه بسته نشده است – میکرو سوئیچ درب خراب است تعویض شود

ارور ماشین لباسشویی بوش

 • کدخطا E02 –  برنامه برد الکترونیک اشکال دارد – خرابی برد ارسال به تعمیرگاه جهت تعمیر
 • کدخطا E13 – علت خطا از تخلیه آب – تخلیه آب به سختی صورت میگیرد – کثیفی فیلتر – ضعیف شدن پمپ تخلیه – تعویض پمپ تخلیه –
 • کدخطا E16 –  امکان دارد درب دستگاه باز باشد – سوختگی میکروسوئیچ  – میکرو سویچ عمل نمی کند
 • کدخطا E17 –  اشکال از زمان آبگیری بیش از حد معمول – بسته بودن شیر آب – خرابی اکوا استاپ – اشکال از فرمان برد
 • کدخطا E18 –  خطای پمپ تخلیه – خروجی مسدود است
 • کدخطا E19 –  زمان گرم کردن آب بیش از اندازه – ضعف ولتاژ – سوختگی المنت – معیوب بودن برد الکترونیک
 • کدخطا E20 –  خطای سنسور NTC – المنت
 • کدخطا E23 –  خطای خرابی اکوا استاپ – بسته بودن شیر آب – خرابی برد الکترونیک
 • کدخطا E25 –  اشکال ارور از سنسور کف – بررسی ببین کف دستگاه AQUA Sensore
 • کدخطا E26 –  خطای هیدروستات – ولتاژ باید بین 3/5 – 0/5 باشد – شلنگ هیدروستات
 • کدخطاE27 –  خرابی هیدروستات – پارگی و یا گرفتگی شلنگ هیدروستات
 • کدخطا E28 –  خرابی و یا سوختگی سنسور گف – FLOW SENSOR شکستگی سنسور
 • کدخطا E29 – خطای بسته بودن آب – خرابی سنسور – اکوا استاپ – خرابی برد الکترونیک
 • کدخطا E-31 –  خطای پمپ تخلیه – شیلنگ خروجی – هیدروستات – شیلنگ هیدروستات
 • کدخطا E32 –  مشکل ارور ماشین لباسشویی اضافه یا کم بودن البسه – در موقع خشگ کردن
 • کدخطا E34 –  علت ارور ازمیکروسوئیچ درب می باشد – گرفتگی میکروسوئیچ درب – سوختگی میکروسوئیچ درب و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک
 • کدخطا E35 –  خرابی قفل میکروسوئیچ درب – قفل درب نمیتواند باز شود – خرابی برد الکترونیک
 • کدخطا E36 – اشکال از سیم کشی وسوکت میکروسوئیچ درب – خرابی میکروسوئیچ درب – خرابی برد الکترونیک
 • کدخطا E37 –  شکستگی و یا خرابی سنسور NTC
 • کدخطا E38 –  سوختگی سنسور NTC
 • کدخطا E4 –  برد الکترونیک – کابل برد اصلی
 • کدخطا E47 –  خطای سنسور دما – بررسی موتور – خرابی موتور
 • کدخطا E48 – خطای کم بودن ولتاژ – بررسی کردن موتور – سوختگی موتور – خرابی برد الکترونیک
 • کدخطا E49 –  خطای زیاد بودن ولتاژ – ولتاژ برق ورودی
 • کدخطاE50 –  اشکال از موتور – برد الکترونیک – رله برد الکترونیک چک شود – زمان چرخش موتور 30 ثانیه
 • کدخطا E51 –  سوئیچ های قدرت بررسی شود – نقص IGBT در موتور
 • کدخطا E52 –  نقص IGBT در موتور – سوئیچ های قدرت بررسی شود
 • کدخطا E57 –  خطای ولتاژ برق ورودی کمتر از 200 ولت – در غیر این صورت اشکال از برد الکترونیک
 • کدخطا E58 –  خطای سنسور D – پایین بودن سرعت چرخش
 • کدخطا E59 –  خطای بررسی سیم کشی دستگاه – اشکال از برد الکترونیک – بررسی موقعیت مگنت
 • کدخطا E60 –  خطای سنسور کف دستگاه – بررسی سنسور جریان – مقادیر بیش از حد و یا مقادیر بیش از حد بالا
 • کدخطا E61 –  حالت عادی بررسی مدار سیم کشی دستگاه – میکرو سوئیچ درب – دستگاه را خاموش روشن کنید
 • کدخطا E88 – علت این ارور در سری 8 لباسشویی بوش از خرابی پمپ ای دوز می باشد تعویض پمپ با برطرف نشدن مشکل ایراد از مدار برد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *