ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل

برند سامسونگ و لوازم خانگی سامسونگ در بین همه ی ایرانی ها محبوب بوده و همگی ما یکی از لوازم خانگی سامسونگ را در خانه داریم ولی امکان خراب شدن همه ی وسایل مکانیکی وجود دارد بنابراین برای تعمیرات یخچال فریزر و تعمیرات یخچال ساید بای ساید سامسونگ باید به کد ارور های روی صفحه نمایش در هنگام بروز نقص و خرابی توجه کنیم. و پس از فهمیدن مشکل از طریق کد ارور ها به تعمیرگاه مجاز یخچال فریزر سامسونگ یا نمایندگی تعمیرات سامسونگ برای رفع مشکل تماس بگیرید.

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RT79K

 • کد خطاR 1 -  خطای سنسور دمای یخچال - مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود –
 • کد خطا F 1 -  خطای سنسور بیرونی (محیطی) - مقدار مقاومت سنسور بیرونی بررسی شود –
 • کد خطا F 1 B -  خطای سنسور دمای فریزر - مقدار اهم سنسور دمای فریزر چک شود
 • کد خطا F 1 C-  خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود - خرابی سنسور دیفراست - خرابی برد اصلی –
 • کد خطا R 1 F -  خطای سنسور کشوی مجزای داخل یخچال - مقدار مقاومت سنسور کشوی مجزای داخل یخچال بررسی شود - سوختگی سنسور کشوی داخل یخچال –
 • کد خطا F 1 G -  خطای سیستم دیفراست فریزر - هیتر و ترموفیوز - چک کردن مقاومت سیستم دیفراست فریزر - خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا F 1 D -  خطای فن فریزر - مقدار اهم فن فریزر بررسی شود - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر - خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا F 1 E -  خطای فن کندانسور فریزر - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر - مقدار اهم فن کندانسور فریزر بررسی شود - خرابی برد اصلی –
 • کد خطاF 10 B -  خطای هیتر دمپر یخچال مقدار مقاومت هیتر چک شود - سوختگی هیتر دمپر یخچال - خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 10 A -  خطای هیتر دمپر محفظه سرد کننده سریع فریزر - مقدار اهم هیتر دمپر چک شود - کشوی مجزای داخل یخچال - خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 1 e - خطای فن کندانسور فریزر - مقدار مقاومت فن کندانسور چک شود - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر
 • کد خطا F 1 f - این خطا مربوط است به سنسور محفظه یخساز فریزر - خرابی سنسور محفظه یخساز فریزر - مقدار اهم سنسور فریزر بررسی شود –
 • کد خطا F 1 g - اشکال از سیستم دیفراست فریزر می باشد
 • کد خطا F 10 b - خطای فن محفظه یخساز در یخچال - مقدار اهم فن محفظه چک شود - خرابی فن محفظه یخچال - خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا F 1 c - اشکال در سنسور دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست فریزر –
 • کد خطاF 1 a - خطای سنسور خارجی فریزر - مقدار مقاومت سنسور خارجی فریزر چک شود –
 • کد خطا F 1 b  - خطای سنسور دمای فریزر - مقدار اهم سنسور دمای فریزر بررسی شود - خرابی سنسور دمای فریزر –
 • کد خطا F 10 g - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی - خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 10 f - این خطا مربوط است به ارتباط بین برد اصلی و برد کمپرسور (موتور) - خرابی برد اصلی –

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RL729-730

 • کد خطا R 1 a -  خطای سنسور یخساز یخچال - مقدار اهم سنسور یخساز یخچال چک شود - خرابی سنسور یخساز یخچال –
 • کد خطا R 1 b -  خطای سنسور دمای یخچال - مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال بررسی شود - خرابی سنسور دمای یخچال –
 • کد خطا R 1 c - خطای سنسور دیفراست یخچال می باشد - مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال چک شود - خرابی سنسور دیفراست یخچال –
 • کد خطا R 1 d - اشکال خطا در فن یخچال می باشد - مقدار اهم فن یخچال بررسی شود - سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا R 1 e - خطای عملکرد نادرست یخساز یخچال - خرابی سنسور یخساز - خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا R 1 g - این خطا مربوط به هیتر دیفراست یخچال می باشد - مقدار مقاومت هیتر دیفراست یخچال چک شود - سوختگی هیتر دیفراست یخچال - خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 1 a -  خطای سنسور بیرونی (محیطی) فریزر - مقدار اهم سنسور بیرونی فریزر بررسی شود - تعویض سنسور بیرونی فریزر –
 • کد خطا F 1 b -  خطای سنسور دمای فریزر - مقدار مقاومت سنسور دمای فریزر چک شود - خرابی سنسور دمای فریزر –
 • کد خطا F 1 c -  خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار اهم سنسور دیفراست فریزر چک شود - خرابی سنسور دیفراست فریزر تعویض سنسور –
 • کد خطا F 1 d -  خطای فن فریزر - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن فریزر - خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا F 1 e -  خطای فن کندانسور - شکستگی پروانه و یا سوختگی فن فریزر تعویض فن کندانسور فریزر - خرابی برد الکترونیک – 
 • کد خطا F 1 g - خطای سیستم هیتر دیفراست فریزر - هیتر و ترموفیوز - مقدار اهم هیتر دیفراست چک شود - خرابی برد الکترونیک

 

بعد از مشاهده کد ارور های یخچال الکترواستیل حتما مقاله تعمیر یخچال را مطالعه کنید تا با اطلاع از عملکرد هر یک از بخش های یخچال مانند دیفراست، ترمیستور و ... از نحوه عملکرد آنها و علت ایراد بوجود آمده آگاهی بیشتری پیدا کنید شاید بتوانید ایرادات کوچک را خودتان رفع کنید. علاوه بر مقاله تعمیر یخچال پیشنهاد می شود مقاله  تعمیر یخچال فریزر هم بخوانید می تواند برای تعمیر یخچال الکترواستیل  و حل کردن مشکلات یخچال شما مفید باشد زیرا ساختار اکثر یخچال فیرزرها و یخچال ها یکسان است. مطالعه موارد ذکر شده باعت می شود در صورتی که خودتان بخواهید یخچال را تعمیر کنید کمکتان کند و هم در صورت مراجعه به نمایندگی های تعمیرات مجاز کلاه سرتان نرود و هزینه اضافی نکنید.

مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد تعمیرات قطعات یخچال و کارکرد هر یک از اجزاء »»»» مقاله نمایندگی تعمیر یخچال

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RZ18

 • شماره 2 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد
 • شماره 5 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال
 • شماره 6 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است
 • شماره 7 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال
 • شماره 8 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال می باشد
 • شماره 9 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال
 • شماره 1 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر می باشد

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR 18

 • شماره 1 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای داخلی یخچال می باشد - مقدار مقاومت سنسور دمای داخلی یخچال چک شود
 • شماره 2 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سنسور دیفراست یخچال - مقدار اهم سنسور دیفراست یخچال بررسی شود
 • شماره 3 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به سنسور دمای خارجی محیط پیرامون است - خرابی سنسور دمای خارجی یخچال - مقدار مقاومت سنسور خارجی محیط پیرامون چک شود –
 • شماره 4 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به فن یخچال - مقدار اهم فن یخچال چک شود - سوختگی فن یخچال - خرابی برد الکترونیک –
 • شماره 5 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال مربوط به فن کمپرسور یخچال می باشد - خرابی فن کمپرسور یخچال - خرابی از مدار برد کنترل می باشد –
 • شماره 6 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی یخچال این خطا مربوط است به سیستم دیفراست یخچال –
 • شماره 7 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای داخلی فریزر می باشد - معیوب بودن سنسور دمای داخل فریزر مقدار اهم سنسور دما چک شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز یخچال فریزر سامسونگ تماس بگیرید
 • شماره 8 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سنسور دیفراست فریزر
 • شماره 9 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به سنسور دمای خارجی محیطی پیرامون است
 • شماره 10 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به فن دستگاه فریزر
 • شماره 11- خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر مربوط به فن کمپرسور دستگاه فریزر می باشد
 • شماره 12 - خطای نمایش داده شده در دیسپلی فریزر این خطا مربوط است به سیستم دیفراست فریزر

ارور فریزر سامسونگ مدل RZ19 - 20

 • کد خطا 1 - مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر است - خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه
 • کد خطا 4 - این خطا از سنسور دیفراست فریزر می باشد - معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - چک کردن سیم وسوکت سنسور - تنظیم جای سنسور و در آخر تعویض مدار برد
 • کد خطا 6 - علت خطا مربوط است به سنسور بیرونی محیطی فریزر - مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد
 • کد خطا 7 - این خطا از فن فریزر می باشد - سیم های ارتباطی چک شود - مقدار مقاومت فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا 8 - پیغام این ارور از فن کمپرسور (کندانسور) فریزر - سیم های ارتباطی چک شود - مقدار مقاومت فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا 9 - این خطا مربوط است به دیفراست فریزر - خرابی سنسور دیفراست - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد

مطالب مرتبط

یخچال فریزر و ساید بای ساید

بشر از دیر باز برای حفظ و نگهداری مواد غذایی از چشمه ها ، چاه ها ، و یا غارهای زیر زمینی استفاده می کرد

توصیه های یخچال

اگر میخواهید یخچال شما کمتر برق مصرف کند. در هر خانه ای یخچال فریزر جز پر مصرف ترین وسایل برقی محسوب می ش

ارور ظرفشویی ال جی

شرح خطا کد خطا ورودی آب IE نشتی آب سویچ کف EI پمپ تخلیه OE آب گیری بیش از ح

ارور اسنوا

خطاهای یخچال ۶۷۶اسنوا (کمبی) الارم مفهوم اقدام سرویسکار جهت بر طرف کردن عیب F1 عدم سرد شدن

ارور ساید ال جی

شرح خطا کد خطا سنسور فریزر fS سنسور یخچال rS سنسور دیفراست dS دیفراست ضعیف

ارور ساید بای ساید اسنوا

ارور ساید بای ساید اسنوا کد خطا F1 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور

دسته بندی مطالب

 • عمومی (4)
 • مقالات
 • توصیه ها (32)
 • برند لوازم خانگی (4)
 • محصولات کره ای (8)
 • محصولات اروپایی (13)
 • محصولات آمریکایی (12)
 • محصولات ایرانی (11)
 • ادامه
 • عیب یابی (86)
 • خدمات (8)
 • شماره تلفن های مناطق (5)
 • راهنمای خرید لوازم (6)
 • پرسش و پاسخ
 • نظرات مشتریان (1)
 • لیست مناطق تحت پوشش (841)

pic03

با توجه به ضروری بودن کارکرد دائم لوازم خانگی شما عزیزان میتوانید در صورت بروز هرگونه مشکل در هر ساعت از شبانه روز با تکمیل کردن این فرم بصورت آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا با اعزام تکنسین سریع ترین زمان ممکن مشکل دستگاه شما را برطرف کنند.

این فرم فقط برای مشترکین تهران و حومه تهران می باشد.

فرم ثبت سفارش آنلاین

فرم ثبت درخواست تعمیرکار

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

انتخاب برند(*)
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن(*)
ورودی نامعتبر است

زمان مراجعه(*)
ورودی نامعتبر است

شماره همراه(*)
ورودی نامعتبر است

نوع وسیله(*)
ورودی نامعتبر است

شرح مشکل(*)
ورودی نامعتبر است

سایر برندها(*)
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر است

* با ثبت سفارش آنلاین شما از 10% تخفیف برخوردار شوید.

* اولویت سرویس دهی با مشتریانی است که از طریق ثبت سفارش آنلاین درخواست خود را ثبت کنند.

*این فرم فقط برای درخواست تعمیرکار می باشد.

نظرات برخی از مشتریان

 • avetar woman 

  از برخورد تکنسین راضی بودم و کارم را در اسرع وقت انجام دادین ممنون

  شاه وردی

 • man

  سلام

  خیلی خوشحالم به شما اعتماد کردم برای تعمیر ساید بای سایدم با چند جا تماس گرفتم و هیچ کدام از تعمیر کاران مشکل دستگاه من رو حل نکردن ولی تکنسین شما واقعا با تجربه و ماهر بودن و مشکل من رو رفع کردند.

  ترابی

 • avetar woman

  میخواستم تشکر کنم که سریع به کارم رسیدگی کردین.ممنون

  برهمتی