ارور کولر گازی های مدیا

ارور کولر گازی های مدیا

دوست من, از رای شما سپاسگذاریم.

در این مقاله فهرستی از کدهای خطا و ارورهای کولر گازی میدیا از مدل های مختلف لیست شده است تا شما با مشاهده هر کدام از این کدهای خطا بر روی کولر گازی میدیا خود متوجه علت خطا و روش تعمیر کولر گازی میدیا شوید. لیست کدهای خطای کولر گازی میدیا که در ادامه مقاله خواهید دید، توسط نمایندگی تعمیرات میدیا تهیه شده است. برای هر کد خطا، یک توضیح کوتاه از نوع خرابی وجود دارد. جداول جداگانه برای انواع سری های کولر گازی میدیا وجود دارد: کولر گازی میدیا سری R، کولر گازی میدیا سری 9V، کولر گازی میدیا سری 9A، سری کست / سقفی و کفی. اگر شما نیز به دنبال اطلاعات در مورد یونیت های بیرونی AC کولر گازی میدیا هستید، این اطلاعات را در مقاله زیر پیدا خواهید کرد.

ارور کولر گازی های تروپیکال و غیر تروپیکال مدیا

 • کد خطا E0 – علت ارور از خرابی برد پنل و یا کندانسور می باشد
 • کد خطا E1 – این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E2 – این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد
 • کد خطا E3 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل / فن موتور بررسی شود/  ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا E4 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم / خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود
 • کد خطا E5 – علت خطا مربوط به سنسور اوپراتور می باشد / سیم های ارتباطی چک شود / بررسی سنسور اوپراتور و تعویض آن / ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا E7 – پیغام خطا از برد پنل می باشد
 • کد خطا EC – اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد / گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد
 • کد خطا F2 – مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد / خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود

ارور کولر گازی اینورتر مدیا

 • کد خطا E0 – این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E1 – این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد
 • کد خطا E2 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل / ممکن است خرابی الز مدار برد باشد
 • کد خطا E3 – پیغام این خطا مربوط می شود به فن موتور / سوختگی فن موتور مقدار مقاومت فن چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E4 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم / خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود
 • کد خطا E5 – مشکل این خطا از سنسور پایپ می باشد / خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور چک شود
 • کد خطا E6 – این مشکل از سنسور داخلی و یا اوپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد / خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود
 • کد خطا EC – اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد / گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد
 • کد خطا F0 – پیغام این خطا مربوط می شود به کمپرسور / ممکن است کمپرسور دستگاه اورلود کرده باشد
 • کد خطا F1 – این خطا مربوط می شود به سنسور روم کندانسور / معیوب بودن سنسور روم کندانسور مقدار اهم سنسور بررسی شود
 • کد خطا F2 – مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد/ خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود
 • کد خطا F3 – اشکال این خطا مربوط است به سنسور لوله رفت کمپرسور / خرابی سنسور لوله رفت مقدار اهم سنسور لوله رفت کمپرسور بررسی شود
 • کد خطا F4 – ایراد این خطا از یونیت داخلی می باشد / و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا P0 – برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد
 • کد خطا P1 – ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد / ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا P2 – مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد
 • کد خطا P4 – اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر

ارور کولر گازی 48 هزار مدیا

 • کد خطا E1-E2-E3-E4 – مشکل خطا از سنسور دما می باشد / مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود / سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا E5 – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد
 • کد خطا E10 – علت خطا بررسی فشار مکش کمپرسور – suction
 • کد خطا E13 – اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور
 • کد خطا E14 – این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد
 • کد خطا P4 – پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت داخلی / بررسی دمای اوپراتور یونیت / دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است
 • کد خطا P5 – پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت خارجی/  بررسی دمای اوپراتور یونیت / دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است
 • کد خطا P7 – مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است
 • کد خطا P9 – محافظت از برفک زدایی
 • کد خطا P10 – مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است
 • کد خطا P11 – اشکال خطا از پایین بودن فشار suction می باشد
 • کد خطا P12 – علت خطا مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است
 • کد خطا HS – عملیات برفک زدایی در حال اجراست است

ارورکولر گازی مدیا ایستاده 36 – 48 و 60 هزار

 • کد خطا E1 – مشکل این خطا از سنسور روم اوپراتور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است / مقدار اهم سنسور روم چک شود تعویض سنسور / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E2 – اشکال از سنسور پایپ اوپراتور داخلی می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است / بررسی مقدار اهم سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن / سنسور تعویض شود / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E3 –  پیغام این ارور از سنسور پایپ کندانسور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است / چک کردن مقدار اهم سنسور و تعویض آن / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E4 –  مشکل این خطا از سنسور دمای یونیت داخلی می باشد که یا قطع است ویا اتصال کوتاه شده است / مقدار اهم سنسور دمای یونیت چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E6 – اشکال این خطا مربوط است به محافظ یونیت خارجی که عمل کرده است کارکرد غیرعادی یونیت بیرونی / برق و گاز کنترل شود
 • کد خطا P4 – پیغام این ارور از کم و یا زیاد بودن دمای اوپراتور داخلی دستگاه است و این عمل باعث خاموش شدن کمپرسور توسط مدار برد دستگاه می شود / بررسی سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن
 • کد خطا P5 – ایراد این خطا از دمای بیش از حد کندانسور یونیت خارجی دستگاه و کمپرسور به فرمان برد خاموش می شود برای جلوگیری از آسیب دیدن
 • کد خطا P9 – مشکل این ارور تنظیم کنترل هوای گرم و محافظ عمل دیفراست از کار افتاده
 • کد خطا HS – یخ زدایی در حالت گرمایش در فصل زمستان

ارور کولر گازی مدیا سری R

 • کد خطا E0 – این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E1 – مشکل در اتصال و یا کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و بیرونی می باشد
 • کد خطا E2 – اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل / ممکن است خرابی الز مدار برد باشد
 • کد خطا E3 – مشکل این خطا از فن می باشد / سرعت فن خارج از کنترل می باشد
 • کد خطا E5 – علت خطا از سنسور بیرونی / مقدار اهم سنسور چک شود – بررسی سیم کشی قطعی و یا اتصال کوتاه و در آخر خرابی از برد
 • کد خطا E6 – این مشکل از سنسور داخلی و یا اوپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد / خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود
 • کد خطا P0 – برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد
 • کد خطا P1 – ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد / ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا P2 – مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد
 • کد خطا P4 – اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر

12 دیدگاه

 • با سلام. لطفا علت کدخطا E9 در کولر مدیا را بیان نمایید

  • با سلام
   ارور E9 در کولر گازی مدیا به معنی مشکل ارتباطی بین یونت داخلی و بیرونی

 • کولر ۴۸ هزار مدیا ارورp11 میده مشکل چیه و چطوری میتونم حلش کنم؟؟؟

 • سلام کولر ۴۸ هزار ایستاده دارم روش ارور p11 زده
  لطف کنید راهنمایی کنید مشکل چیه و چطوری میتونم حلش کنم؟

 • با سلام لطفا واضحتر بفرمایید برای برطرف کردن کد p10 کولر مدیا 48 هزار ایستاده چکار باید کرد تعمییر هم بردیم درست نشد. سپاس گذارم

 • سلام خسته نباشید کولر۴۸هزارمدیا ارور۱۴ داده قبلا همچین مشکلی نداشته الان ازچی میتونه باشه؟

  • سلام
   دو سنسور روی لوله های رفت و برگشت هست
   فیش سنسور ها رو جدا کنید و از روی برد به هم وصل کنید

 • باسلام
  کولر psk ۳۶۰۰۰ ایستاده ارور e4 میده و از حالت موتور میفته
  سنسورهای محیطی هم تست شده و مشکلی نداشتن
  پنل و کندانسور هم سرویس هم شده
  ولی ارور برطرف نشده

 • سلام کولر ۲۴ هزار فریجیدیر دارم خطای E9 میزنه میخواستم نظر شما رو بدونم

 • سلام خسته نباشی لطفا بفرمائید کد P7 کولر ایستاده مدیا 36 هزار به چه معنی است کمپرسور هم مرتبا خاموش میشود

 • باسلام وخسته نباشید
  بنده ی کولر ایستاده ۳۶ مدیا دارم که خطاp12میزنه.
  ممنون میشم راهنمایی کنید.
  البته بعد شستشو توسط سرویسکار این خطا را زد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *