قیمت فیلتر های داخلی یخچال های آلمانی و امریکایی

چاپ

در این جا قیمت تعویض فیلتر یخچال و ساید بای ساید هایی را که فیلتر آن ها از داخل تعویض می شود، را مشاهده می کنید :

فیلتر لیوانی 320 هزار تومان تا 430 هزار تومان

فیلتر های استوانه ای 350 هزار تومان تا 430 هزار تومان

فیلتر های موشکی 360 هزار تومان تا 450 هزار تومان

این مطلب را به اشتراک بگذارید