آیا نیاز است که فیلتر هوای یخچال را عوض کرد ؟

چاپ

 در یخچال های امروزی برای اینکه از آب سرد کن آب سالم و تصفیه شده خارج شود از فیلتر آب استفاده می‌شود. در مدل های جدید تر سامسونگ برای اینکه هوای تازه در داخل یخچال جریان داشته باشد  از فیلتر هوا نیز استفاده شده. همانند فیلتر آب ، فیلتر هوای یخچال سامسونگ نیز باید هر 6 ماه یکبار تعویض شود . در صورتی که این کار به موقع انجام نشود ممکن  است بعد از مدتی مواد غذایی داخل یخچال شروع به خراب شدن کنند و یا اینکه بوی نامطبوعی در یخچال منتشر شود .

این مطلب را به اشتراک بگذارید