ارور ساید ال جی

چاپ

در صورتیکه مشکل شما رفع نشده است جهت تعمیر یخچال خود با ما تماس بگیرید.

شرح خطا کد خطا
سنسور فریزر fS
سنسور یخچال rS
سنسور دیفراست dS
دیفراست ضعیف dH
فن فریزر FF
فن کندانسور CF
خطای ارتباطی CO

 

ردیف دمای فریزر دمای یخچال ایرد
1 Er Fs اختلال در عملکرد سنسور فریزر
2 Er rs اختلال در عملکرد سنسور یخچال
3 Er R2 اختلال در عملکرد سنسور محیط یخچال
4 Er ds اختلال در عملکرد سنسور دیفراست فریزر
5 r ds اختلال در عملکرد سنسور دیفراست یخچال
6 F dH اختلال در عملکرد هیتر دیفراست فریزر
7 r dH اختلال در عملکرد هیتر دیفراست یخچال
8 Er FF اختلال در عملکرد فن فریزر
9 Er rF اختلال در عملکرد فن یخچال
10 Er CF اختلال در عملکرد فن کندانسور
11 Er CO اختلال در ارتباط برد دیسپلی و برد اصلی
12 Er rt اختلال در عملکرد سنسور محیط
13 Er lS اختلال در عملکرد سنسور یخساز
14 Er lt اختلال در عملکرد کیت یخساز
15 Er ss اختلال سنسور مخزن آب

این مطلب را به اشتراک بگذارید