• واحد امور پشتیبان تهران

  09126973783
 • تماس با شعبه غرب تهران

  44070175
 • تماس با شعبه شرق تهران

  77402637
 • تماس با شعبه مرکز تهران

  88580258
 • تماس با شعبه شمال تهران

  22794266

icon tel01

خدمات 24 ساعته در محل

ارور کولرگازی اسپیلت مارکهای متفرقه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 2.75 (2 رای )

ارور کولرگازی اسپیلت زد وال

 • کد خطا F6 -  ایراد از موتور می باشد / سوختگی موتور / اتصال - خرابی مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا F7 -  مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد / مقدار مقاومت سنسور دمای یونیت چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا F8 -  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد / خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ داخلی بررسی شود
 • کد خطا F9 -  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد / خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی بررسی شود 
 • کد خطا FF - 06 -  ایراد از موتور می باشد / سوختگی موتور / اتصال مقدار مقاومت چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد 
 • کد خطا FF - 07 -  مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد / خرابی سنسور دمای یونیت مقدار اهم بررسی شود 
 • کد خطا FF - 08 -  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد / خرابی سنسور پایپ داخلی دستگاه مقدار اهم چک شود 
 • کد خطا FF - 09 -  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد / خرابی سنسور پایپ خارجی دستگاه مقدار اهم چک شود 

ارور کولرگازی پرتابل کین الکتریک مدل : T-1

 • کد خطا E1 - خطای سنسور دمای محیط / خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود 
 • کد خطا E2 - خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور / خرابی سنسور پایپ مقدار مقاومت سنسور بررسی شود 
 • کد خطا E3 - این خطا مربوط است به پمپ درین 

ارور کولرگازی پرتابل کین مدل : F

 • کد خطا F1 - این خطای سنسور دمای محیط می باشد / مقدار اهم سنسور دما چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا F2 - این خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور است / مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود / ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد 
 • کد خطا F3 - مشکل از خطای سنسور پایپ کندانسور می باشد / مقدار اهم سنسور کندانسور بررسی شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد 
 • کد خطا F4 - اشکال این خطا در موتور فن یونیت داخلی می باشد / مقدار مقاومت موتورفن داخلی چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد 
 • کد خطا E0 - کارکرد نرمال می باشد
 • کد خطا P2 - این خطا مربوط است به قطع کمپرسور در اثر گرمای بیش از حد 
 • کد خطا P3 - جلوگیری از یخ زدگی

ارور کولرگازی پرتابل کین مدل : G - floor stand

 • کد خطا E1  - خطای سنسور دمای محیط / سنسور دمای محیط قطع است و یا اتصال کوتاه دارد / مقدار مقاومت سنسور دمای محیط چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاE2 - خطای سنسور کویل اوپراتور / سنسور کویل اوپراتور قطع است و یا اتصال کوتاه دارد
 • کد خطا E3 - خطای سنسور کندانسور / سنسور کندانسور قطع می باشد و یا اتصال کوتاه دارد
 • کد خطا E6 - خطای حفاظت از یونیت خارجی کندانسور
 • کد خطا E8 - این خطا مربوط است به تجمع گرد و غبار
 • کد خطا P4 - اشکال در دمای اوپراتور می باشد که ممکن است دما خیلی پایین و یا بالا باشد / برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود 
 • کد خطا P5 - اشکال در زیاد بودن بیش از حد دمای کندانسور می باشد / برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود
 • کد خطاP9 - خطا مربوط به وضعیت حفاظت از یخ زدگی و یا سیستم کنترل کننده هوای گرم خاموش است 

کد خطاارور کولرگازی اینورتر تی سی ال TCL

 • کد خطا E0 - خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی / خرابی برد دستگاه 
 • کد خطا EC - اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی / خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود
 • کد خطاE2 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی / مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود / خرابی سنسور پایپ داخلی 
 • کد خطا E3 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه / مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود / خرابی سنسور پایپ خارجی 
 • کد خطا E4 - اشکال در نرمال نبودن سیستم / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا E5 - خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا E6 - مشکل از فن داخلی می باشد - سوختگی فن داخلی مقدار اهم فن داخلی چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاE7 - خطای سنسور بیرونی / مقدار مقاومت سنسور چک شود / خرابی سنسور بیرونی 
 • کد خطا E8 - مشکل از سنسور دمای خروجی یونیت بیرونی / خرابی سنسور یونیت / مقدار اهم سنسور دمای خروجی یونیت چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاE9 - علت خطا مربوط است به عکس اختلالات ماژول
 • کد خطاEF - خطای موتور فن خارجی DC MOTOR / سوختگی موتور فن خارجی مقدار اهم فن چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاEA - علت خطا از سنسور جریان می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود / سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد 
 • کد خطاEE - علت خطا از مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد
 • کد خطاEP - این خطا مربوط است به سوئیچ دمای کمپرسور / خرابی سوئیچ دمای کمپرسور مقدار مقاومت بررسی شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطاEU - اشکال در سنسور ولتاژ دستگاه می باشد / خرابی سنسور ولتاژ مقدار مقاومت سنسور چک شود / خرابی برد اصلی 
 • کد خطا EH - اشکال از سنسور دما می باشد INTAKE / مقدار اهم سنسور دما چک شود / تعویض سنسور دما / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا P1 - اشکال خطا از کاهش و یا افزایش ولتاژ برق می باشد
 • کد خطا P2 - اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد / دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید
 • کد خطا P4 - علت خطا مربوط است به دمای تخلیه
 • کد خطا P5- این ارور از زیاد بودن سرمایش در حالت خنک کننده
 • کد خطا P6 - مشکل خطا مربوط به زیاد بودن گرمایش در حالت خنک کننده
 • کد خطا P7 - پیغام این خطا از بیش از حد گرم شدن دستگاه در حلت گرمایش است

ارور کولر گازی اینورتر تی سی ال INVERTER

 • کد خطا E0 - خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی / خرابی برد دستگاه 
 • کد خطا EC - اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی / خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود
 • کد خطا E2 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی / مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود / خرابی سنسور پایپ داخلی 
 • کد خطا E3 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه / مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود / خرابی سنسور پایپ خارجی 
 • کد خطا E4 - اشکال در نرمال نبودن سیستم / خرابی برد الکترونیک 
 • کد خطا کد خطا E5 - خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم / خرابی برد الکترونیک 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

pic03

با توجه به ضروری بودن کارکرد دائم لوازم خانگی شما عزیزان میتوانید در صورت بروز هرگونه مشکل در هر ساعت از شبانه روز با تکمیل کردن این فرم بصورت آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا با اعزام تکنسین سریع ترین زمان ممکن مشکل دستگاه شما را برطرف کنند.

این فرم فقط برای مشترکین تهران و حومه تهران می باشد.

فرم ثبت درخواست تعمیرکار

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی
ورودی نامعتبر است

* با ثبت سفارش آنلاین شما از 10% تخفیف برخوردار شوید.

* اولویت سرویس دهی با مشتریانی است که از طریق ثبت سفارش آنلاین درخواست خود را ثبت کنند.

*این فرم فقط برای درخواست تعمیرکار می باشد.

pic04